Puheterapeutti Johanna Kivelä

Puheterapia

Puheterapeutti Johanna Kivelä Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluu lasten ja aikuisten äänen, puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus. Lisäksi puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa syömis- ja nielemistoimintoja. Puheterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn lisääntyminen ja elämänlaadun parantuminen. Puheterapeutti on yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri, joka on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

Yksityiselle puheterapeutille ohjaudutaan yleensä kaupungin tai kunnan terveyskeskuksen, keskussairaalan tai erityishuoltopiirin lähettämänä ja puheterapian kustantaa yleensä Kela, vakuutusyhtiö, kaupunki tai kunta. Osa puheterapian asiakkaista on itsemaksavia. Puheterapeutilla on asiakkaidensa asioissa aina vaitiolovelvollisuus.

Toimin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpuheterapian palveluntuottajana Kokkolassa ja Kannuksessa. Lisätietoa Kelan järjestämästä ja kustantamasta vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta sekä muista kuntoutusetuuksistä löytyy Kelan internetsivuilta:

Kela: Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kela: Terapiat

Kela: Palvelunumerot
© Johanna Kivelä 2023 | y-tunnus: 2771256-9